Οι παγετοί την άνοιξη είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί. Τα μη θερμαινόμενα αμπέλια μπορεί να υποστούν σημαντικές ζημιές ταξιανθίας (έως και 50%), ενώ τα θερμαινόμενα αμπέλια θα έχουν αυξήσει στο μέγιστο την απόδοση συγκομιδής μειώνοντας τις απώλειες σε περίπου 13-20%.

Η ηλεκτρική θέρμανση επιλύει την πρόκληση με ενεργειακά αποδοτικά συστήματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά καλώδια θέρμανσης για την προστασία των αμπέλων από παγετό. Το Vineyard Frost Protection από την Danfoss είναι μια βιώσιμη λύση για ένα πράσινο και καθαρό μέλλον μέσω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας κατά την περίοδο του παγετού επιτρέποντας την ασφαλή συγκομιδή έως και 87% συγκομιδής. Η προστασία από τον παγετό των αμπελώνων από την Danfoss είναι η ιδανική λύση για κάθε μέγεθος αμπελώνα.

Πώς;

  • Τα καλώδια θέρμανσης της Danfoss εγκαθίστανται και στερεώνονται σε μεταλλικό σύρμα κατά μήκος των σταφυλιών.
  • Το σύστημα ελέγχεται αυτόματα από αισθητήρες θερμοκρασίας συνδεδεμένους στον ελεγκτή.

Η σειρά προϊόντων του συστήματος ηλεκτρικής θέρμανσης Vineyards Frost αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

  1. Ένα στοιχείο θέρμανσης - καλώδιο θέρμανσης με σταθερή ισχύ ή ένα αυτοπεριοριζόμενο καλώδιο θέρμανσης
  2. Ελεγκτή με αισθητήρα θερμοκρασίας ή ελεγκτή με αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας
  3. Στοιχεία στερέωσης και αξεσουάρ.

Τα περισσότερα καλώδια κατασκευάζονται ως έτοιμα στοιχεία θέρμανσης με συγκεκριμένο μήκος, με παροχικό καλώδιο και συνδέσμους (ηλεκτρομούφες).

Η γραμμική ισχύς των καλωδίων θέρμανσης για προστασία από τον παγετό των αμπελώνων είναι συνήθως μεταξύ 10 και 20 W/m (Watt ανά μέτρο).

Για να επιλέξετε την καλύτερη λύση είναι απαραίτητο να:

  • Εξετάσετε τη γεωγραφική θέση και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας της περιοχής για να επιλέξετε την αντίστοιχη ισχύ που απαιτείται ανά μέτρο
  • Σημειώστε το μήκος κάθε σειράς αμπέλου

Επικοινωνήστε με την Thermovent και σε συνεργασία με την Danfoss θα σας παράσχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη

 

Video: Vineyard frost protection by Danfoss

Video: Vineyard frost protection by Danfoss - Implementation