Η νέα αντλία πετρελαίου DANFOSS BFP21L3L2  είναι μια αξιόπιστη και αποδοτική τυποποιημένη αντλία πετρελαίου που προσφέρει υψηλή απόδοση, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος των εγκαταστατών και των τελικών πελατών.

Η Danfoss Burner Components κυκλοφόρησε τη νέα αντλία πετρελαίου BFP21L3L2  ως μέρος του νέου τροποποιημένου χαρτοφυλακίου πετρελαίου

  • Standard - αντλία BFP21L3L2  (οικονομικά αποδοτική τυπική αντλία καυσίμου μείγματος βιοκαυσίμων έως 10% )

Μειώστε το κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση

Η νέα αντλία πετρελαίου BFP21L3L2  για την ελληνική αγορά μπορεί να εξυπηρετήσει μικρούς και μεσαίου μεγέθους οικιακούς καυστήρες έως 24 l/h.

Σε σύγκριση με άλλες αντλίες πετρελαίου που διατίθενται σήμερα στην αγορά, η BFP21L3L2 προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της επιτρέπουν στους πελάτες να μειώσουν το συνολικό κόστος του συστήματος και της συντήρησης, ενώ παράλληλα ενισχύουν την απόδοση των καυστήρων τους.

Οφέλη από την εφαρμογή της BFP21L3L2 στον λέβητά σας

Σχεδιασμένη για την επίλυση πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, όπως ο έλεγχος της οσμής πετρελαίου, η αποτροπή διαρροής πετρελαίου, η λειτουργία σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, η μέτρια κατανάλωση πετρελαίου και η μείωση των εκπομπών CO2. Η BFP21L3L2 θέτει ένα νέο πρότυπο της αγοράς για την ποιότητα και τις επιδόσεις.

  • Μηχανική στεγανοποίηση άξονα
  • Καμία διαρροή πετρελαίου και καμία οσμή πετρελαίου
  • Εγγύηση 18 μήνες
  • Συσκευασία πολλαπλών/μόνιμων προϊόντων
  • Τοπική τεκμηρίωση και γλώσσα οδηγιών (ελληνικά)
  • Μείγμα καυσίμου
  • Έξοδος μπεκ - μία πλευρά
  • Μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα
  • Μονοβάθμια