Νέες προστατευτικές γωνίες από χαρτόνι για τα θερμαντικά σώματα

Θέμα:

 •    Αντικατάσταση των πλαστικών προστατευτικών γωνιών με φιλικές προς το περιβάλλον χάρτινες

Χρονοδιάγραμμα:

• Η αλλαγή έχει ενσωματωθεί στη διαδικασία παραγωγής από τον Απρίλιο του 2020

Eπεξήγηση:

 • Φιλική προς το περιβάλλον λύση για τη μείωση του αποτυπώματος CO₂

  • 100% ανακυκλώσιμο

  • Σύμφωνα με τη στρατηγική του Purmo Group για βιώσιμη ανάπτυξη και σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αξίες

      

Τρέχουσα προστασία με πλαστικές γωνίες

1.000.000 Θερμαντικά σώματα / έτος με 4 προστατευτικές γωνίες των 30 gr η καθεμία

1.000.000 x 4 x 0,03 kg = 120.000 kg =  120 t  Πλαστικού ανά έτος

 

Νέα έκδοση με χάρτινες γωνίες

Το υλικό από χαρτόνι είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φιλικό για το περιβάλλον

Nέα έκδοση με ενισχυμένες χάρτινες γωνίες

Το τρέχον σύστημα παλετοποίησης δεν θα αλλάξει. Για ορισμένους τύπους θερμαντικών σωμάτων (τύπος 11, τύπος 21S) χρησιμοποιούνται πρόσθετα εγκάρσια τμήματα για την εξασφάλιση καλύτερης σταθερότητας των ολοκληρωμένων παλετών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.